‘सेजन अर्थनीति बहस’ अन्तर्गत हरित अर्थतन्त्र ‘ विषयमा विकास र वातावरणीय अर्थशास्त्रको लागि दक्षिण एशियाली नेटवर्क (South Asian Network for Development and Environmental Economics SANDEE (ICIMOD) कार्यक्रम संयोजक मणी नेपालसंग अन्तरक्रिया

0
1148

-‘सेजन अर्थनीति बहस’ अन्तर्गतहरित अर्थतन्त्र ‘ विषयमाविकासरवातावरणीय अर्थशास्त्रको लागि दक्षिण एशियाली नेटवर्क (South Asian Network for Development and Environmental Economics SANDEE (ICIMOD) कार्यक्रम संयोजक मणी नेपालसंग अन्तरक्रिया