‘सेजन अर्थनीति बहस’ अन्तर्गत बैकिङ र सुचना प्रविधि’ विषयमा श्री संजीव सुब्बा, सिईयाे नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड(नेप्स) संग विषयमा अन्तरक्रिया

0
1199

‘सेजनअर्थनीति बहस’ अन्तर्गत बैकिङ र सुचना प्रविधि’ विषयमा श्री संजीव सुब्बा, सिईयाे नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड(नेप्स) संगविषयमाअन्तरक्रिया