‘सेजन अर्थनीति बहस’ अन्तर्गत स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गसँग ‘ऊर्जा व्यापार’ विषयमा अन्तरक्रिया

0
1185

‘सेजनअर्थनीति बहस’ अन्तर्गत स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) काउपाध्यक्ष आशिष गर्गसँग ‘ऊर्जा व्यापार’ विषयमा अन्तरक्रिया